Κάθε τροφή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες μονάδες, που υπολογίζονται βάσει των θερμίδων, του λίπους και των φυτικών ινών που περιέχει. Ο καθένας, ανάλογα με το βάρος, το ύψος και το φύλο του, δεν πρέπει να κατα­ναλώνει πάνω από έναν ορισμένο αριθμό μονάδων ημερησίως.
Το διαιτολόγιο περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Με τη βοήθεια του υπολογισμού των μονάδων, γνωρίζει κανείς ανά πάσα στιγμή τι ακριβώς τρώει, ενώ στόχος είναι να μην ξεπεράσει το όριο των μονάδων που πρέπει να καταναλώνει ανάλογα με το προφίλ του.
Ότι θα χάσετε το 10% του αρχικού σας βάρους, χωρίς να στερηθείτε συγκεκριμένες τροφές από οποιαδήποτε κατηγο­ρία τροφίμων.
Πρόκειται για έναν εύκολο τρόπο να ακολουθήσει κανείς ένα πρόγραμμα δίαιτας διαχωρίζοντας τις «ελαφριές» από τις «επιβαρυντικές-παχυντικές» τροφές. Παρ’ όλα αυτά, απουσιάζει η απαραίτητη γνώση, ώστε να ξέρει το άτομο που ακολουθεί το πρόγραμμα γιατί επιλέγει ή αποφεύγει ένα τρόφιμο.

Related posts: