ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

Παχύσαρκοι νέοι και προστάτης

Οι παχύσαρκοι νέοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν στο μέλλον υπερπλασία προστάτη

Από δεδομένα μελέτης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα φαίνεται ότι νέοι άνδρες που έχουν δείκτη μάζας σώματος κατά 10 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο έχουν τουλάχιστον διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν αργότερα προστατική υπερπλασία. Ο αυξημένος αυτός κίνδυνος αφορά ιδιαίτερα στους άνδρες με υψηλό δείκτη μάζας σώματος και ηλικία κάτω των 35 ετών. Σε αυτούς ο κίνδυνος να παρουσιάσουν μελλοντικά υπερπλασία προστάτη είναι κατά 2,5 φορές μεγαλύτερος.

Ο δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index, BMI) βρίσκεται αν διαιρέσουμε το βάρος ενός ανθρώπου σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Ενήλικες με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 25 θεωρούνται υπέρβαροι, ενώ τιμές άνω του 30 σημαίνουν παχυσαρκία. Στη μελέτη αυτή, η μέτρηση του ΒΜΙ έγινε σε 80 άνδρες ηλικίας κάτω των 40 ετών, ενώ μετά την ηλικία των 60 ετών οι άνδρες αυτοί υπεβλήθησαν σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προστάτη τους.

Ο επικεφαλής ερευνητής John Eifler, ουρολόγος του Johns Hopkins, σχολιάζει ότι και παλαιότερες έρευνες είχαν συνδέσει την παχυσαρκία με την προστατική υπερπλασία. Το καινούργιο που προσφέρει η τωρινή μελέτη είναι η διαπίστωση ότι οι άνδρες οι οποίοι είναι ήδη παχύσαρκοι σε νεαρή ηλικία (κάτω των 40 ετών) έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, λόγω αύξησης του μεγέθους του προστάτη τους μελλοντικά.
Το άρθρο υπογράφει ο Χ. Κυράτσας, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, συνεργάτης του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών,

Related posts: